Profil společnosti

Společnost NAFI, s.r.o. vznikla 29. května 1992.

Hlavní činností je pronájem a správa vlastních nemovitostí se zaměřením na pronájem obchodních, kancelářských a skladových prostor. Dále s zabývá realitní činností. V současné době společnost vlastní čtyři komerční areály a jednu administrativní budovu.

100% vlastníkem společnosti NAFI, s.r.o. je akciová společnost DEMI STAR, a.s..

Společnost NAFI, s.r.o. na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti NAFI, s.r.o. ze dne 20. listopadu 2012 ve formě notářského zápisu schválila vydání dluhopisů dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, kdy další podmínky dluhopisového programu a základní prospekt emitenta, ve znění jeho případných dodatků, stejně tak jako doplněk společných emisních podmínek dluhopisového programu najdete na těchto stránkách.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Penzion Helios

Lipová – Lázně
www.penzion-helios.cz